FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU

 
TECHNIKA UPRAWY
I NARZĘDZIA:
Orka Bronowanie  Siew Zbiór plonów Transport
Młócenie Produkcja zboża Łąki i pastwiska
Siew Siewca - drzeworyt z XVI wieku. Siew dokonywany był po wykonaniu orki. Jeszcze nie tak często w tym okresie poprzedzano go bronowaniem. To stwierdzenie ilustrować może drzeworyt obok. Po zaoranej i nie zabronowanej ziemi posuwa się boso chłop siejący zapewne zboże. Siew wszystkich roślin dokonywany był ręcznie. Ilość wysiewanego ziarna regulowana była zwyczajowymi normami przyjętymi na określonym terenie. Przyjmuje się, że więcej wysiewano ziarna na taką samą powierzchnię na terenach południowej Polski niż na północy.
Po wysianiu starano się przykryć nasiona poprzez bronowanie a nawet orkę.
W
GALERII znajdują się drzeworyty ukazujące czynność siewu. Więcej informacji o produkcji zbóż znajduje się na tej stronie.
( Zamieszczony powyżej drzeworyt z XVI wieku pochodzi z pracy J. Muczkowskiego,
Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849 ).
Do góry  

FOLWARK SZLACHECKI Podstawowe wiadomości Geneza rozwoju Pracownicy folwarku
( strona główna ) Dwór szlachecki Zabudowania gospodarcze Hodowla zwierząt
Produkcja roślin Techniki uprawy i narzędzia Trójpolówka
Handel i transport Ceny i płace w XVI wieku Wybór źródeł
CHŁOPI W POLSCE XVI W. Podział ludności wsi Sytuacja prawna chłopów Obowiązki chłopów
( strona główna ) Mieszkanie Pożywienie Ubiór
  Reformacja a chłopi Bibliografia i linki Polska w XVI wieku
GALERIA DRZEWORYTÓW ( strona główna )    
Ó Autor Strony