FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU

 
PRODUKCJA ROŚLINNA Produkcja siana Produkcja warzyw i ogrodnictwo
Produkcja zbóż Technika uprawy i narzędzia
Trójpolówka  
Produkcja siana
Sianokosy - drzeworyt z XVI w. W XVI wieku nie rozróżniano w gospodarstwie pojęć łąki i pastwiska. Grunty te używano zależnie od okoliczności. Były to najczęściej wszelkiego typu nieużytki i trzecie - ugorowane czyli nie obsiane pole. Na łąkach i pastwiskach stosowano gospodarkę naturalną. Polegała ona na skoszeniu, wysuszeniu i zwiezieniu siana. Z jednej łąki otrzymywano rocznie zazwyczaj dwa pokosy. Według norm z XVI - XVII wieku skoszenie 1 morgi ( 1 morga = 0, 55 ha ) miało zająć 2 dni pracy kosą. 1 dzień przewidywano na zwiezienie siana.
Ważnym problemem był ciągły brak siana związany z przekształcaniem
lepszych jakościowo łąk i pastwisk w tereny pod uprawę zbóż, których produkcja była bardziej opłacalna. Co ciekawe, zdarzały się folwarki posiadające znaczne ilości siana na sprzedaż.
( Drzeworyt zamieszczony powyżej przedstawia chłopów w czasie sianokosów. Pochodzi z pracy Piotra Crescentyna,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571 ).
Drzeworyty przedstawiające inne prace polowe znajdują się w
GALERII.
Do góry  

FOLWARK SZLACHECKI Podstawowe wiadomości Geneza rozwoju Pracownicy folwarku
( strona główna ) Dwór szlachecki Zabudowania gospodarcze Hodowla zwierząt
Produkcja roślin Techniki uprawy i narzędzia Trójpolówka
Handel i transport Ceny i płace w XVI wieku Wybór źródeł
CHŁOPI W POLSCE XVI W. Podział ludności wsi Sytuacja prawna chłopów Obowiązki chłopów
( strona główna ) Mieszkanie Pożywienie Ubiór
  Reformacja a chłopi Bibliografia i linki Polska w XVI wieku
GALERIA DRZEWORYTÓW ( strona główna )    
Ó Autor Strony