FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU

 
KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ
DLA TYGRYSKA, KTÓREGO BARDZO KOCHAM

Spichrz na zboże w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą z połowy XVII w. Pamiętasz ? Ilustracja przedstawia spichrz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, położony blisko koryta rzeki ( było to normalną praktyką stosowaną przez budowniczych ). Przed jego ścianą frontową biegnie droga łącząca Kazimierz z Puławami. Spichrz pochodzi z polowy XVII wieku ( nazywany jest spichrzem Feiersteina ). Daje on dość dobry obraz budownictwa tego typu i zapewne można przypuszczać, iż spichrze w XVI wieku wyglądały podobnie. Wydaje się, że częstszym materiałem stosowanym do budowy mogło być drewno, a budynki były mniej obszerne. ( Spichrz ze zdjęcia obok warto porównać z ilustracjami przedstawiającymi spichrze w GALERII ).
Powiększenie 32 KB.
   
Kazimierz Dolny nad Wisłą był w XVI wieku jednym z największych portów rzecznych w Rzeczypospolitej. Szlachta przywoziła tutaj swoje produkty ( głównie zboże, ale i popiół, smołę otrzymywane z użytkowania lasów ) aż z Ukrainy ( Potoccy ). Oczywiście częściej korzystała z tego portu szlachta Lubelszczyzny. Liczba spichrzy w drugiej połowie XVI wieku sięgnęła 45 i cały czas rosła. Z tej liczby 39 stanowiło własność kupców z Kazimierza. Dodatkowo przystań w Kazimierzu była portem macierzystym dla 38 szkut i dubasów. Kazimierz jako port doskonale się rozwijał i przerastał port rzeczny Krakowa - miasta znacznie większego niż Kazimierz nad Wisłą. Szczególnie szybki rozwój miasta datuje się od lat siedemdziesiątych XVI wieku.
( Z rozmieszczeniem portów rzecznych i siecią rzeczną można zapoznać się na stronie :
Mapa Rzeczypospolitej ).

OPIS WYGLĄDU SPICHRZY W WARSZAWIE W POŁOWIE XVII WIEKU.

Spichlerze na stronę w rzędzie,
Szkut pełno za nimi wszędzie.
Jest tam jeden zbudowany
Kształtnie i wytynkowany,
Zda się być z murów potężnych,
Albo z twardych skał i mężnych,
A on z drzewa: wewnątrz skryto,
Z wierzchu tynkami okryto;
Świeci się dachówka na niem;
Nie masz tak pięknego za niem,
Godzien pochwały pan jego,
Schowa cokolwiek do niego.

Cytat za : Adam Jastrzębski, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy...1643, Warszawa 1974, s. 66 - 67. Powyżej zamieszczone słowa mogą dać pewien obraz budowli o charakterze magazynów w XVII wieku.

Do góry


FOLWARK SZLACHECKI Podstawowe wiadomości Geneza rozwoju Pracownicy folwarku
( strona główna ) Dwór szlachecki Zabudowania gospodarcze Hodowla zwierząt
Produkcja roślin Techniki uprawy i narzędzia Trójpolówka
Handel i transport Ceny i płace w XVI wieku Wybór źródeł
CHŁOPI W POLSCE XVI W. Podział ludności wsi Sytuacja prawna chłopów Obowiązki chłopów
( strona główna ) Mieszkanie Pożywienie Ubiór
  Reformacja a chłopi Bibliografia i linki Polska w XVI wieku
GALERIA DRZEWORYTÓW ( strona główna )    
Ó Autor Strony