FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Prace polowe III ( Żniwa ) Siew Bronowanie, nawożenie, młócenie Orka
Kobiety w czasie żniw - drzeworyt z XVI w. Żniwiarki przy pracy - drzeworyt z XVI wieku. Na kobiety spadał poważny obowiązek udziału w zbiorze plonów. Warto zwrócić uwagę na sposób cięcia zboża przy pomocy sierpa ( widać to na powiększeniu ). Więcej informacji o żniwach na wsi w XVI wieku znajduje się na stronie : Zbiór plonów.
Powiększenie 68 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571.)
Żniwa - drzeworyt z XVI w. Żniwa - drzeworyt z XVI wieku. Na tej ilustracji widać żniwiarzy ( chłopów ). W lewym rogu drzeworytu ukazano sposób spożywania posiłku przy pracy. ( Więcej informacji o jedzeniu znajduje się na stronie : Pożywienie ).
Powiększenie 54 KB
Powiększenie fragmentu ( spożywanie posiłku ) 49 KB
( Ilustracja z : J. Muczkowski,
Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849.)
Zbiór zboża w XVII wieku - rysunek Żniwa - na rysunku z XVII wiecznego kalendarza. Ilustracja ta dobrze pokazuje poszczególne etapy zbioru zboża, co prawda w XVII w. ale wydaje się, że technika ta była identyczna ( lub bardzo podobna ) do stosowanej wiek wcześniej. W prawym dolnym rogu rysunku widoczny fragment piętrowego, prawdopodobnie murowanego dworu szlacheckiego.
Powiększenie 55 KB
( Ilustracja z XVII wiecznego kalendarza, reprodukowana w książce: J. Topolski,
Z dziejów narzędzi pracy. Od motyki do kombajnu, Warszawa 1956, s. 114.)
Żniwa - fragment drzeworytu z XVI wieku. Na powiększeniu dobrze widoczna technika wysokiego cięcia zboża, oraz fakt spożywania posiłku podczas krótkich przerw w pracy.
Powiększenie całego drzeworytu 69 KB
( Ilustracja z : J. Muczkowski, Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849.)
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony