FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Wyposażenie domów
Wnętrze izby - drzeworyt z XVII w. Wnętrze izby z XVII wieku - na drzeworycie z tego okresu. Pokazane tutaj sprzęty były na wyposażeniu zamożnego dworu lub bogatszego mieszczanina. Wnętrza chłopskich chałup były skromniejsze, a prawie na pewno nie było w nich łóżek z tzw. namiotkiem ( widać je w lewym górnym rogu drzeworytu - w głębi izby ). Więcej informacji o wyposażeniu dworu znajduje się na stronie : Wygląd folwarku; wnętrze chałupy opisano na stronie : Mieszkanie.
Powiększenie 66 KB
( Ilustracja z : J. A. Komensky,
Orbis sensualium pictus..., Norymberga 1657 ).
Wyposażenie domów - drzeworyt z XVI w. Kilka sprzętów gospodarskich z początków XVI wieku - drzeworyt z XVI wieku. Ostatni z prawej - stołek, zapewne z wyposażenia domu szlacheckiego lub mieszczańskiego.
Powiększenie 20 KB
( Ilustracja z : Jan z Dobczyc,
Opusculum, Kraków 1504.)
Wyposażenie domów - drzeworyt z XVII w. Kilka sprzętów użytku domowego z XVI wieku - drzeworyt z XVI wieku. Ostatni z prawej - świecznik, raczej rzadko spotykany w chałupie chłopskiej, częściej w dworze.
Powiększenie 15 KB
( Ilustracja z : Jan z Dobczyc, Opusculum, Kraków 1504.)
Kadź na mleko - drzeworyt z XVI w. Kadź na mleko - drzeworyt z XVI wieku. Pojemniki tego rodzaju mogły służyć do przechowywania innych towarów.
Powiększenie 56 KB
( Ilustracja z : J. Muczkowski,
Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849. )
 Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony