FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA :Spichrze
Spichrze w Kazimierzu. Pamiętasz ? Spichrze w Kazimierzu Dolnym z XVII wieku - służące głównie do przechowywania ziarna. Miasto to wówczas należało do jednych z najważniejszych punktów handlu zbożem. Liczbę spichrzów w Kazimierzu można szacować ( w połowie XVI w. ) na 45. Więcej informacji o spichrzach i wspomnianym mieście znajduje się na stronie : Kazimierz Dolny. Warto zapoznać się również z zabudowaniami gospodarczymi folwarku szlacheckiego a w GALERII zobaczyć inne budynki służące do przechowywania najróżniejszych rzeczy ( tzw. lamusy ).
Powiększenie : 65 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1972, s. 344 - według rysunku M. E. Andriollego - drzeworytnika z XIX w. ).
Spichrz w Sandomierzu Spichrz z XVII wieku w Sandomierzu.
Powiększenie 24 KB
( Ilustracja z : T. Broniewski,
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 332 - uwaga w pracy tej popełniono jak się wydaje błąd i źle podpisano tę ilustracje. W innych publikacjach rysunek ten opisuje się jako spichrz w Sandomierzu ).
Spichrz z okolic Czorsztyna Duża drewniana stodoła w okolicach Czorsztyna - przedstawiająca typ budownictwa z terenów górskich. Obiekty tego typu można spotkać nawet i dzisiaj.
Powiększenie : 26 KB
( Ilustracja z : T. Broniewski,
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 408 ).
Spichrz norbertanek w Krakowie Spichrz w krakowskim zakonie norbertanek. Wybudowany prawdopodobnie w XVII ( XVIII ? ) wieku. Warto go porównać z innym rysunkiem przedstawiającym ten sam obiekt ( widać wyraźnie pewne zewnętrzne zmiany ). Zobacz ( 25 KB ).
Powiększenie 40 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa 1972, s. 345; ilustracja służąca do porównania z : T. Broniewski, Historia architektury architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 408 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony