FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Prace polowe II ( Siew ) Zbiór zboża Bronowanie, nawożenie, młócenie Orka
Siew - dzreworyt z XVII w. Siewca - drzeworyt z XVI wieku. Obsiewanie pól w XVI wieku szerzej omówiono na stronie : Siew.
Powiększenie 66 KB
( Ilustracja z : S. Dambrowski,
Postylla chrześcijańska, Kraków ( ? ) 1620 ( ? ) ).
Siew - drzeworyt z XVI w. Siew - drzeworyt z XVI wieku.
Powiększenie 69 KB
( Ilustracja z : J. Muczkowski,
Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849 ).
Siewca - drzeworyt z XVI wieku.
Powiększenie 108 KB
( Ilustracja z : J. Muczkowski,
Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony