FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
Galeria : Życie codzienne II ( Praca - kobiety ) Życie codzienne I
Kobieta przy studni - drzeworyt z XVI w. Kobieta przy studni o wyciągu linowo kołowym ( bloku ) - drzeworyt z XVI wieku. Przykłady życia codziennego ( a szczególnie pracy ) zobaczyć można praktycznie na większości drzeworytów zamieszczonych na tej witrynie. Pracę mężczyzn ( chłopów ) widać w czasie prac polowych i przy pracach rzemieślniczych. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że na kobietach spoczywał ciężar zbioru zbóż ( na znacznej liczbie drzeworytów z omawianego okresu to właśnie one wykonują czynność ścinania zboża i wiązania go ).
Powiększenie 58 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn, O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571. )
Kobieta przy pracy - dzreworyt z XVII w. Niewiasta miesza kwas w dzieżach ( rodzaj pojemnika ) - fragment drzeworytu z XVII wieku.
Powiększenie 56 KB
( Ilustracja z : G. Leopolita,
Przysmaki duchowe Gorczyca y Kwas, Kraków ( ? ) 1619, wielkość oryginału 11,9 x 9,5 cm ).
Kuchnia w karczmie - drzeworyt z XVII w. Wnętrze kuchni w karczmie - fragment drzeworytu z XVII wieku. Kuchnia dworska ( w zamożnych dworach ) wyglądała podobnie, choć być może była nieco mniejsza.
Powiększenie 34 KB
( Ilustracja z: W. Jeżowski,
Oeconomia albo porządek zabaw ziemiańskich, Kraków 1648 ).
Przygotowywanie posiłku na folwarku - drzeworyt z XVI w. Wypiek chleba i przygotowywanie posiłku na folwarku - drzeworyt z XVI wieku. W głębi drzeworytu ukazano prace polowe : orkę końmi i żniwa. Na uwagę zasługuje oddzielenie pieca chlebowego od pomieszczeń mieszkalnych ( ze względów przeciwpożarowych ).
Powiększenie 86 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571. )
Praczka - drzeworyt z XVI w. Praczka - drzeworyt z XVI wieku. W źródłach z interesującego nas okresu znajdujemy wiele wzmianek o dość powszechnym stosowaniu mydla do utrzymania higieny. Trudno jednak powiedzieć jak rozpowszechnione było ono wśród chłopów.
Powiększenie 69 KB
( Ilustracja z : J.
Muczkowski, Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony