FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Prace polowe I ( Orka ) Siew Zbiór zboża Bronowanie, nawożenie, młócenie
Orka końmi - drzeworyt z XVI w. Orka przy pomocy koni ( pierwszy plan ) i wołów ( drugi plan ) - drzeworyt z XVI wieku. Więcej informacji o orce - jako zabiegu agrotechnicznym w XVI wieku znajduje się na stronie : Technika uprawy i narzędzia.
Powiększenie 41 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571. )
Orka po wykarczowaniu lasu - drzeworyt z XVI w. Karczowanie lasu i orka - drzeworyt z XVI wieku.
Powiększenie 13 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytkow, Kraków 1571. )
Orka - drzeworyt z XVI w. Rataj ( oracz ) na książęcym polu orze przy pomocy koni - fragment drzeworytu z XVI wieku.
Powiększenie 42 KB
( Ilustracja z : M. Rej,
Wizerunek własny żywota człowyeka poczciwego, Kraków 1560, rozmiar oryginału 10,7 x 8,7 cm ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony