FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Zabudowania gospodarcze II ( Lamusy ) Dwór i zabudowania gospodarcze
Lamus z miejscowości Sopoćki Na terenie obejścia szlacheckiego można było spotkać budowle zwane lamusami ( słowo z języka niemieckiego ). Były to budynki najczęściej drewniane kryte słomą, rzadziej gontem ( drewnianą dachówką ). Lamusy były raczej rozpowszechnione w bogatszych gospodarstwach, a spotkać je można było chyba później niż w XVI w. Lamus służył do przechowywania różnych rzeczy np. : starych dokumentów, zbroi, skrzyń. ( Warto porównać ze : spichrzami w GALERII, a także zapoznać się z wyglądem całości zabudowań gospodarczych folwarku. )
Na rysunku obok lamus z miejscowości Sopoćki.
Powiększenie : 36 KB.
( Ilustracja przedstawiająca stan w drugiej połowie XIX wieku z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III , Warszawa 1972, s. 133 ).
Lamus Obok na rysunku lamus ze wschodnich terytoriów Rzeczypospolitej.
Powiększenie : 21 KB.
( Ilustracja przedstawiająca stan w drugiej połowie XIX wieku z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III , Warszawa 1972, s. 134 ).
Lamus z miejscowości Płonka Lamus z plebani we wsi Płonka na Podlasiu - rysunek z XIX w.
Powiększenie : 47 KB
( Ilustracja przedstawiająca stan w drugiej połowie XIX wieku z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III , Warszawa 1972, s. 134 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony