FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Karczmy
Karczma z XVII wieku Duża karczma z XVII wieku posiadająca tzw. przejazd środkowy ( przebiegającym przez jej środek - zobacz ). Przejazd ten prowadził do obszernej stajni i wozowni ( widać ją na tyle karczmy ). Od frontu widać podcienia. Podstawowe informacje o karczmarzach znajdują się na stronie : Podział ludności wsi.
Powiększenie 13 KB
( Ilustracja z : T. Broniewski,
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 410 ).
Karczma z XVIII wieku Stara polska karczma z końca XVIII wieku, utrwalona szkicem Orłowskiego z początków XIX wieku. Posiadała przejazd przez swój środek.
Powiększenie 24 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1972, s. 11 ).
Karczma z Ossowca (  XVIII w. ) Gospoda we wsi Ossowiec na Mazowszu, przykład budownictwa drewnianego z XVIII wieku. Podobnie jak dwie poprzednia i ta miała przejazd wykonany przez swój środek.
Powiększenie 34 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II, Warszawa 1972, s. 204 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony