FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Dwory szlacheckie Ganki dworów Bramy dworskie
Dwór we Wroceniu Drewniany dwór w miejscowości Wroceń na Podlasiu, zbudowany w 1787 roku - rysunek z XIX w. Charakterystyczną cechą tego dworu był ciekawy i dość nietypowy ganek ( 27 KB ). Więcej informacji o wyglądzie dworów szlacheckich i ich wyposażeniu znajduje się na stronie : Wygląd folwarku.
Powiększenie : 15 kB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. II , Warszawa 1972, s. 85 ).
Dwór w Czarnożyłach Drewniany dwór w Czarnożyłach prawdopodobnie z XVII - XVIII w. Rysunek uwypukla obronne elementy dworu - tzw. alkierze ( bokówki ), ,, narożne wyodrębnione części budowli, silnie występujące przed ściany zewnętrzne, kryte osobnym dachem ". Służyły one do polepszenia ostrzału na przedpolach dworu. Warto porównać z murowanym dworem z Szymbarku.
Powiększenie 44 KB.
( Ilustracja z : T. Broniewski,
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 408 ).
Dwór w Rogowie Fasada dworu w Rogowie. Rysunek przedstawia stan z II połowy wieku XIX. Sam budynek dworu powstał w XVII lub XVIII w. Widać w nim wpływy architektury murowanej, mimo że cały wykonano z drewna.
Powiększenie : 20 KB
( Ilustracja z : T. Broniewski,
Historia architektury dla wszystkich, Wrocław 1990, s. 408 ).
Dwór w Jeżowie Dwór murowany w Jeżowie na Podkarpaciu zbudowany około 1544 r - rysunek z XIX w. Murowane dwory nie były w tym okresie rzadkością - należy pamiętać jednak o dominacji dworu zbudowanego z drewna. Warto porównać tę budowlę z murowanym dworem z Szymbarku.
Powiększenie : 35 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, t. II, s. 77 ).
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony