FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
 

Poród w XVI wieku - drzeworyt z XVI w.

  Poród - drzeworyt z XVI wieku.
     
       
GALERIA DRZEWORYTÓW jest częścią składową witryny FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W POLSCE XVI WIEKU. Zamieszczono w niej 67 drzeworytów głównie z XVI wieku. Dodatkowo znalazło się tutaj miejsce dla 20 rysunków z XIX - XX wieku uzupełniających tę tematykę, której drzeworytnicy nie poruszali ( np. architektura ). By nie dochodziło do żadnych pomyłek drzeworyty zawsze opisano słowem - drzeworyt lub fragment drzeworytu, jeśli wykorzystano jego część a nie całość. Ilustracje starano się dobierać tak, by tworzyły spójną całość z problemami poruszanymi na stronach tej witryny. Ze względów technicznych ( wykorzystywanie przez większość internautów modemów ) ograniczano wielkość plików graficznych - co niestety mogło się odbić na jakości ilustracji. W drzeworytach i rysunkach nie dokonywano zmian ingerujących w ich treść, jednak w kilku wypadkach poprawiono czytelność rycin. Źródła ilustracji podano w bibliografii. Kontakt z Autorami Strony (A. Ernt- Świetlicka i C. Świetlicki).

( Ilustracja powyżej przedstawiająca poród z pracy : S. Falimirz, O ziołach i mocy gich, Kraków 1534 ).
Do góry


GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony