FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Chałupy chłopskie
Chałupa Drewniana chałupa chłopska z Kuzawki nad Bugiem. Ten rysunek z XIX wieku przybliża wygląd przeciętnej chałupy chłopskiej z XVIII w. Wcześniejsze budownictwo - z interesującego nas XVI wieku nie odbiegało specjalnie od spotykanego później na ziemiach polskich. Więcej informacji o domach chłopskich znajduje się na stronie : Mieszkanie.
Powiększenie 68 KB
( Ilustracja z : Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. I, Warszawa 1972, s. 233 ).
Chałupa rzemieślnika wiejskiego Drewniana chałupa zamieszkiwana najprawdopodobniej przez wiejskiego rzemieślnika, zajmującego się naprawą wozów ( tzw. stelmach ). Więcej informacji o rzemieślnikach jako mieszkańcach wsi znajduje się na stronie : Podział ludności wsi.
Powiększenie ( i pełna wersja sztychu ) 37 KB
( Ilustracja z :
Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. III, Od XVI do połowy XVII wieku, pod red. A. Keckowej i D. Molendy, Wrocław 1978, s. 242 ; ilustracja ta to fragment sztychu z pierwszej połowy XVII w. )
Widoczna obok budowla może być zarówno chłopską chałupą jak i dworem szlacheckim ( co wydaje się mniej prawdopodobne ). Jest to jedno z nielicznych wyobrażeń z interesujących nas czasów, które przedstawia zabudowę wiejską. Ilustracja ta to mocno powiększony fragment drzeworytu z XVI w.
Powiększenie fragmentu drzeworytu 26 KB
Powiększenie całego drzeworytu 41 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571. )
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony