FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU
GALERIA DRZEWORYTÓW

 
GALERIA : Prace polowe IV ( Bronowanie, nawożenie, młócenie ) Siew Zbiór zboża Orka
Bronowanie pola - drzeworyt z XVI wieku Bronowanie pola - drzeworyt z XVI wieku. Jak się wydaje ukazana jest na tym drzeworycie brona żelazna. Więcej informacji o tym zabiegu agrotechnicznym znajduje się na stronie : Technika uprawy i narzędzia
Powiększenie 41 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571.)
Rozrzucanie obornika - drzeworyt z XVI wieku Rozrzucanie obornika - drzeworyt z XVI wieku. W omawianym okresie ( XVI wiek ) zdawano sobie sprawę z pozytywnych skutków nawożenia na wzrost plonów. Samo nawożenie obornikiem nie było jednak wystarczające ze względu na jego małe ilości. Pamiętać należy, że ówczesna gospodarka nastawiona była na produkcję zbożową a nie na hodowlę.
Powiększenie 48 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571.)
Młócenie zboża w stodole Młócenie zboża w stodole przy pomocy cepów - drzeworyt z XVI wieku. Więcej informacji o pozyskiwaniu ziarna w XVI wieku znajduje się na stronie : Młócenie zboża.
Powiększenie 46 KB
( Ilustracja z : P. Crescentyn,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571.)
Do góry  

GALERIA DRZEWORYTÓW Książka i drzeworyt w XVI w. Wyposażenie domów Zwierzęta Spichrze
( strona główna ) Zabudowania gospodarcze Życie codzienne Rośliny Karczmy
  Dwory szlacheckie Prace polowe Winnice  
  Chałupy chłopskie Rzemiosło Ogrody  
FOLWARK SZLACHECKI ( strona główna )
CHŁOPI W POLSCE XVI W. ( strona główna )
Ó Autor Strony