FOLWARK SZLACHECKI I CHŁOPI W

 

POLSCE XVI WIEKU

 
TECHNIKA UPRAWY
I NARZĘDZIA:
Orka Bronowanie Siew Zbiór plonów Transport
Młócenie Produkcja zboża Łąki i pastwiska
Bronowanie Bronowanie pola - drzeworyt z XVI w. W XVI wieku stosowano kilka typów bron. Najbardziej prymitywne były zbudowane z pnia drzewa. Rolę zębów pełniły wystające z nich resztki gałęzi. Bardziej skomplikowane - tzw. brony laskowe budowano ze skrzyżowanych ze sobą lasek. Do nich przywiązywano drewniane zęby. Często już można było spotkać bronę wykonaną z belek, w których osadzano zęby, w szczególnych wypadkach mogły zostać one wykonane z metalu.
Zabieg bronowania stosowany był
  ówcześnie bardzo często. Musiał bowiem uzupełniać orkę, która niezbyt dobrze spulchniała glebę. Dodatkowo służyło bronowanie likwidacji części chwastów na polu i przykryciu ziarna po siewie.
Anzelm Gostomski autor wydanego w 1588 roku dzieła o organizowaniu folwarków podkreślał rolę brony pisząc że : ,,
Brona - pan rolej, bo na bronie wszystko zależy, której trzeba takiego czasu patrzyć, jako na sianie : bo choć rolą zorze, a z niej perzu nie wywlecze, tedy tam po oraniu nic."
( Powyżej fragment drzeworytu przedstawiający bronowanie za pomocą konia - być może z zastosowaniem brony żelaznej. Ilustracja pochodzi z pracy Piotra Crescentyna,
O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków, Kraków 1571)
Cały drzeworyt przedstawiający bronowanie znajduje się w
GALERII.
Do góry  


FOLWARK SZLACHECKI Podstawowe wiadomości Geneza rozwoju Pracownicy folwarku
( strona główna ) Dwór szlachecki Zabudowania gospodarcze Hodowla zwierząt
Produkcja roślin Techniki uprawy i narzędzia Trójpolówka
Handel i transport Ceny i płace w XVI wieku Wybór źródeł
CHŁOPI W POLSCE XVI W. Podział ludności wsi Sytuacja prawna chłopów Obowiązki chłopów
( strona główna ) Mieszkanie Pożywienie Ubiór
  Reformacja a chłopi Bibliografia i linki Polska w XVI wieku
GALERIA DRZEWORYTÓW ( strona główna )    
Ó Autor Strony